02.12.2016- Trening Gospodarowania Własnymi Środkami Pieniężnymi w Zusie Leżajsk

Dnia 02.12. 2016 grupa uczestników z Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach oraz z filii w Zmysłówce, wybrali się do ZUSU w Leżajsku w ramach treningu funkcjonowania w życiu codziennym, a mianowicie treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi wraz z terapeutami odpowiedzialnymi za prowadzenie tych zajęć . Pracownicy ZUS udzielili odpowiedzi na pytania naszych uczestników, m.in.: zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób, oraz co wzbudziło największe zainteresowanie-system kolejkowania, gdzie podopieczni mogli samodzielnie obsłużyć maszynę, wybierając odpowiedni temat z interfejsu oraz zrozumienie literowego oznaczenia stanowiska i miejsca w kolejce. Porady odbywały się w miłej atmosferze, cieszyły się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję na kolejne takie spotkania w przyszłości.

Trening budżetowy przede wszystkim ma za zadanie zapoznać Uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem. Głównym celem programu treningu budżetowego jest umiejętne gospodarowanie dysponowanymi pieniędzmi, pozwalając na dokonanie zakupu artykułów pierwszej potrzeby w jednym, dwóch sklepach, położonych blisko miejsca zamieszkania. Trening budżetowy obejmuje: naukę dokonywania prostych zakupów, planowania wydatków oraz oszczędzania finansów na zaplanowane zakupy. Podczas treningu budżetowego Uczestnicy mają możliwość zapoznania się między innymi z aktualnymi cenami towarów.

Facebook