10.01.2017-Wspólne kolędowanie w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Dnia 10 stycznia 2017r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się wspólne kolędowanie osób niepełnosprawnych przy akompaniamencie Pana Zdzisława Zawilskiego. W tym szczególnym wydarzeniu brały udział osoby niepełnosprawne z niektórych placówek Powiatu Leżajskiego,w tym Warsztatów Terapii Zajęciowej  z Leżajska, ŚDS w Jelnej oraz dwóch naszych ośrodków, czyli ŚDS w Laszczynach  i ŚDS w Zmysłówce, reprezentowanych  przez: Zbyszka Markockiego i Kazimierza Czupicha z Laszczyn oraz Elżbietę Lizak, Pawła Szala i Wiesława Krówkę ze Zmysłówki.

         W miłej atmosferze, pełnej ciepła i życzliwości wspólne śpiewanie kolęd – tych starych, niekiedy zapomnianych jak i tych nowych było dla osób niepełnosprawnych wielką radością i przeżyciem.
 Na szczególne wyróżnienie zasługuje nasz uczestnik Zbyszek Markocki, który zaprezentował się z jak najlepszej strony, wykazując się nie tylko wspaniałym talentem wokalnym ale również znajomością wszystkich zwrotek mniej znanych kolęd. Liczymy na to, że wspólne kolędowanie osób niepełnosprawnych w Leżajskim Muzeum stanie się tradycją i już czekamy na przyszły rok.

Facebook