14.09.2017-XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu

W dniu 14 września 2017r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach- filia w Zmysłówce wziął  udział w XIII  Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu pod Patronatem Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Tarnobrzeg oraz Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego. W uroczystości wzięło udział 47 placówek z całego Podkarpacia. Przegląd Twórczości jest swoistą promocją sztuki osób niepełnosprawnych w wielu jej odmianach; teatr, poezja, piosenka. Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych.
 Naszą placówkę reprezentowała grupa uczestników w składzie: Kamil Pracoń, Kamil Wojnar, Wiesław Krówka oraz Paweł Szal którzy zaprezentowali dwie piosenki, jako pierwszą „ Białe latawce” z repertuaru Wawele oraz drugą „Każdy swoje 10 minut ma” z repertuaru Seweryna Krajewskiego za co zostali wynagrodzeni statuetką, dyplomem oraz gromkimi brawami.

Celem  Przeglądu była promocja twórczości, talentów, pasji osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie inicjatyw twórczych, integracja, w tym integracja środowisk osób niepełnosprawnych, wypracowanie postaw prospołecznych, otwartości, tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, życzliwości, podniesienie wiedzy, świadomości, psychoedukacja otoczenia społecznego, w tym uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, niwelowanie krzywdzących stereotypów społecznych, promocja pozytywnych wzorców zachowania, zbudowanie zaplecza emocjonalnego dla osób niepełnosprawnych w otoczeniu społecznym stymulacja aktywności i ekspresji twórczej uczestników zajęć, przy jednoczesnym rozwijaniu partnerstwa  w procesie tworzenia oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za realizowane zadanie, wzmacnianie i utrwalanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością, promocja sztuki jako formy rehabilitacji społecznej, drogi wyjścia z izolacji społecznej, rozbudzenie zainteresowania dla działalności, możliwości, potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w otoczeniu społecznym, wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk, realizacja idei partnerstwa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Materiał wideo

Facebook