16.06.2016- Spartakiada 2016 w Stalowej Woli

Już po raz XVIII odbyła się Spartakiada Sportowa  Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Tegorocznym gospodarzem był   ŚDS nr 2 Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Stalowej Woli a miejscem sportowych zmagań Stadion Lekkoatletyczny. Współorganizatorami tegorocznych zawodów byli: Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urząd Miasta w Stalowej Woli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.
            Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego przemarszu uczestników oraz przemówień zaproszonych gości. Następnie dokonano odpalenia znicza olimpijskiego. Wszyscy wzięli udział we wspólnej modlitwie po czym rozpoczęły się zawody.
            Uczestnicy ŚDS z terenu województwa rywalizowali ze sobą w pięciu konkurencjach indywidualnych i dwóch drużynowych tj. :

– Hoplites, bieg z tarczą wykonaną w ramach terapii zajęciowej- Paweł Szal
– Tarcza Zeusa (mega dart)- Zbigniew Markocki
– Legowisko Meduzy (rzut do celu)- Dariusz Markocki
– Rzut dyskiem (frisbee)- Wiesław Krówka
– Skok w dal- Dariusz Jarzyński
– Jabłka z ogrodu Hesperyd- Dariusz Markocki, Wiesław Krówka
– Zaprzęg Cerbera- Dariusz Jarzyński, Paweł Szal, Zbigniew Markocki
Najwięcej emocji i wrażeń dostarczyła ostatnia z konkurencji wymagająca zaangażowania i siły całej drużyny.

            Celem tegorocznych zawodów było:

– Zwiększenie aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego
– Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
– Umacnianie więzi i przyjaźni wśród uczestników spartakiady oraz integracja osób niepełnosprawnych
– Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
– Pokonywanie barier i swoich słabości poprzez rywalizację ,,fair play”

,, Najważniejszą rzeczą w spartakiadzie jest nie zwyciężyć, ale wziąć w niej udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem”.

Facebook