23.01.2018-Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku

Dnia 23 stycznia delegacja podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Uczestnicy w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego mogli nawiązywać nowe znajomości oraz integrować się, tym razem nie tylko z podopiecznymi zaprzyjaźnionej placówki ale również z uczniami szkoły. Organizatorzy zapewnili świetną muzykę, do której tworzone były najróżniejsze układy taneczne. Z tego powodu spotkanie było formą rehabilitacji zarówno społecznej jak również ruchowej.

Facebook