24.06.2017- Spartakiada 2017 w Głogowie Małopolskim

Już po raz XIX odbyła się Spartakiada Sportowa  Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Tegorocznym gospodarzem oraz organizatorem  był   Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej a miejscem sportowych zmagań był  Stadion Ludowego Klubu Sportowego  Głogovia w Głogowie Małopolskim. Współorganizatorami byli: Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, Miejsko –Gminny Dom kultury w Głogowie Małopolskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

Honorowy Patronat nad imprezą objęli:
Wojewoda podkarpacki: Ewa Leniart
Burmistrz Głogowa Małopolskiego: Paweł Baj

Spotkanie rozpoczęło od przemówień zaproszonych gości. Następnie dokonano odpalenia znicza olimpijskiego.
Wszyscy wzięli udział we wspólnej modlitwie po czym rozpoczęły się zawody.

            Uczestnicy ŚDS z terenu województwa rywalizowali ze sobą w sześciu konkurencjach indywidualnych i drużynowych tj.

Bieg na 50 metrów kobiet i mężczyzn- Dariusz Jarzyński
Bieg slalomem z piłką kozłując ( z podziałem na kobiety i mężczyzn)- Mieczysław Leja
Rzut woreczkiem do celu ( z podziałem na kobiety i mężczyzn)- Wiesław Krówka, Mieczysław Leja
Rzut piłką lekarską ( kobiety-2kg, mężczyżni-3kg)- Dariusz Jarzyński, Stanisław Baj
Strzały i rzuty na bramkę z odległości- Małgorzata Danak
Konkurencja drużynowa: sztafeta 4X100 metrów: Stanisław Baj, Dariusz Jażyński, Wiesław Krówka, Mieczysław Leja.

 Celem tegorocznych zawodów było:

Zwiększenie aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego
Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
Umacnianie więzi i przyjaźni wśród uczestników spartakiady oraz integracja osób niepełnosprawnych
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
Pokonywanie barier i swoich słabości poprzez rywalizację ,,fair play”

„ Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością”

 

Facebook