25.01.2018- Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnością w MCK Leżajsk

25.01.2018 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, odbył się IX Powiatowy Przegląd Kolęd
 i Pastorałek dla Osób z Niepełnosprawnością, którego organizatorami byli:  ŚDS JELNA,  ŚDS SARZYNA,  ŚDS LASZCZYNY, WTZ LEŻAJSK, ZAZ NOWA SARZYNA,  DPS BRZÓZA KRÓLEWSKA , DPS PISKOROWICE –MOŁYNIE,ORW  LASZCZYNY, NORW  NOWA SARZYNA ORAZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W NOWEJ SARZYNIE PRZY STOWARZYSZENIU „INTEGRACJA BEZ GRANIC”, SOSW  LEŻAJSK,  ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO, LEŻAJSK.

Przegląd rozpoczął się od powitania zgromadzonych gości, odśpiewania kolędy „Bóg się rodzi” przez kierowników i dyrektorów poszczególnych placówek  oraz prezentacji  uczestników , po czym nastąpiło oficjalne otwarcie przez Pana Marka Śliża Starostę Leżajskiego honorowego patrona tego wydarzenia.

Głównym celem Przeglądu było ożywienie tradycji wspólnego kolędowania, popularyzacja obrzędów bożonarodzeniowych, ukazanie piękna kolęd i pastorałek, rozszerzenie współpracy i integracji między instytucjami zajmującymi się rehabilitacją, edukacją oraz opieką nad osobami z niepełnosprawnością, ujawnienie uzdolnień i umiejętności muzycznych i plastycznych osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy z ŚDS Laszczyny zaprezentowali  kolędę pt.  „Dziecina mała” oraz pastorałkę pt. „Hola hola pasterze”, a  podopieczni  ŚDS Zmysłówka kolędę  pt. „Święty niepojęty”  oraz pastorałkę w języku angielskim pt. „ We wish you  Merry Christmas”. Wszyscy artyści na zakończenie dostali dyplomy oraz pamiątkowe figurki  aniołów.

Po zakończeniu części artystycznej przystąpiono do tradycyjnego opłatka oraz błogosławieństwa na rok 2018, a także do wspólnego obiadu świątecznego. Po wspólnym posiłku rozpoczęła się zabawa karnawałowa.

Materiał wideo

Facebook