26.01.2016- VII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w MCK Leżajsk

26.01.2016 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, odbył się VII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek dla osób z niepełnosprawnością, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie „Dobry Dom” oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
Przegląd rozpoczął się od powitania zgromadzonych gości oraz prezentacji uczestników , po czym nastąpiło oficjalne otwarcie przez Pana Marka Śliża Starostę Leżajskiego honorowego patrona tego wydarzenia.
W festiwalu wzięło udział 13 zespołów wykonujących polskie kolędy i pastorałki.
Głównym celem Przeglądu było ożywienie tradycji wspólnego kolędowania, popularyzacja obrzędów bożonarodzeniowych, ukazanie piękna kolęd i pastorałek, rozszerzenie współpracy i integracji między instytucjami zajmującymi się rehabilitacją, edukacją oraz opieką nad osobami z niepełnosprawnością, ujawnienie uzdolnień i umiejętności muzycznych i plastycznych osób niepełnosprawnych.
Na Przeglądzie nie mogło zabraknąć także reprezentantów naszych ośrodków:
ŚDS Laszczyny oraz ŚDS Laszczyny Filia w Zmysłówce.
Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Śpiewaczy z ŚDS Laszczyny który wykonał dwie pastorałki: „Wesoła Nowinę ”oraz „O Gwiazdo betlejemska”, po nim wystąpił Zespół Śpiewaczy z ŚDS Zmysłówka prezentując utwory: „Złota Jerozolima i Biedne Betlejem” oraz „Nie Było Miejsca Dla Ciebie”. Nasi artyści włożyli dużo zaangażowania i serca w przygotowania do występu, nie tylko wokalnie, ale także wizualnie. Ich piękne stroje cieszyły oczy wszystkich zebranych gości.
Po zakończeniu części artystycznej przystąpiono do tradycyjnego opłatka oraz błogosławieństwa na rok 2016, a także do wspólnego obiadu świątecznego. Po wspólnym posiłku rozpoczęła się zabawa karnawałowa oraz pokaz tańca „breakdance”.
Zespoły artystyczne, biorące udział w VII Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, prezentowały wysoki poziom artystyczny, dostarczając zgromadzonej publiczności wielu niezapomnianych wzruszeń, otrzymując na zakończenie od organizatorów pamiątkowe figurki Aniołów.
Spotkanie to już po raz kolejny utwierdziło nas w przekonaniu jak silna jest tradycja kolędowania.

Facebook