Pokonywanie barier czyli zasoby cyfrowe szansą dla osób z niepełnosprawnością

Osoby niepełnosprawne oprócz trudności w codziennym funkcjonowaniu borykają się również z utrudnieniami w dostępie do edukacji, kultury i nauki czyli szeroko pojmowanej informacji.  

Dzięki technologiom cyfrowym oraz urządzeniom teleinformatycznym te utrudnienia można  zmniejszyć tak by dać  osobom niepełnosprawnym możliwości takiego samego rozwoju intelektualnego jakie mają osoby pełnosprawne.

Komputer stanowi szczególne narzędzie wspierające proces edukacyjny. Jego multimedialny charakter daje możliwość oddziaływania wielozmysłowego, pozwala usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową. Usprawnia manualnie, uruchamia emocje, które prawidłowo wykorzystywane stają się sprzymierzeńcem w osiąganiu pozytywnych efektów uczenia. Użycie komputera może być celowe i pomocne w różnego rodzaju sytuacjach. Komputer często wykorzystany jest jako medium utrwalające i kontrolujące, czyli staje się narzędziem indywidualizacji procesu nauczania oraz sprzyja dokonaniu samooceny. Te jego zalety wykorzystane mogą być dla  osoby  niepełnosprawnej, dlatego uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i Filii w Zmysłówce wzięli udział w projekcie „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” którego celem było nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Szkolenie było formą wsparcia dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.

Projekt miał także na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych (systemy komputerowe, specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie oraz internet), niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy i  w społeczeństwie.

 

Szczególne podziękowania dla prowadzącego szkolenie Pana Bartosza Górak, który w sposób cierpliwy a zarazem  skuteczny przekazywał wiedzę Naszym Podopiecznym, która była niezbędna do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu ECDL profile.   

Facebook