Symulacja ewakuacji w ŚDS Laszczyny

Bezpieczna  ewakuacja w Środowiskowym Domu Samopomocy

Za bezpieczeństwo pożarowe na terenie budynku odpowiedzialny jest jego właściciel, zarządca lub użytkownik. Odpowiednie warunki i organizacja ochrony przeciwpożarowej nabierają szczególnego znaczenia, jeśli z budynku korzystają osoby niepełnosprawne i w sytuacjach zagrożenia pożarowego zachodzi potrzeba ich ewakuacji. I tak mając na względzie bezpieczeństwo swoich podopiecznych
i pracowników p.o. kierownika ŚDS przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Laszczynach zarządził przeciwpożarowe ćwiczenia ewakuacyjne.

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi
i mienia.

Istotne jest aby w sytuacji faktycznego zagrożenia  osoby przebywające w budynku wiedziały jak mają się zachować, jakie działania podjąć, aby ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie dla wszystkich przebywających tam osób. Ważne, aby osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej posiadały wiedzę,
iż powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.

Pamiętajmy, aby po zakończeniu ewakuacji osób sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś  pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń w budynku.

Ćwiczenia ewakuacyjne to bardzo ważny element, który może uratować nasze  życie, więc
nie zaniechajmy tych czynności i postarajmy się, aby był to cykliczny punkt naszej pracy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo

Facebook