Uroczyste Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy

W dniu 16.03.2016  marca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Ksiądz Proboszcz  Parafii Chalupki Dębniańskie- Jan Szczepaniak,  kierownik GOPS Grodzisko Dolne- Andrzej Wikiera, skarbnik Gminy Grodzisko Dolne – Barbara Jurzyniec,  pracownicy,  jak również uczestnicy  Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Gminy Grodzisko Dolne,  którzy kilka dni wcześniej zostali należycie przygotowani poprzez czynne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w leżajskiej Farze.

Na początku kierownik  ŚDS  powitała zebranych gości i nawiązując do zbliżających się Świąt wprowadziła uroczysty i świąteczny nastrój spotkania. Następnie Ksiądz Proboszcz podkreślił i przypomniał obecnym, że Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, upamiętniających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a symbole Wielkanocne – jajka, pisanki związane są właśnie ze zmartwychwstaniem i odradzającym się życiem.

Po części oficjalnej i modlitwie oraz poświęceniu pokarmów przez proboszcza nastąpiło spożywanie przygotowanych na tę okoliczność tradycyjnych potraw, wśród których nie zabrakło żurku, jajek, kiełbaski, chrzanu, serników  i Wielkanocnej Baby. Wszystkie podane zostały na pięknie, wiosennie udekorowanym stole. W Ośrodku panowała ciepła, serdeczna i rodzinna atmosfera, niosąca optymizm i nadzieję na lepsze jutro, dająca siłę do pokonywania codziennych trosk i problemów.

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

Życzą kierownik, kadra oraz podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach wraz z filią w Zmysłówce

Facebook