Wystawa prac w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym „Odnaleźć siebie”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach z Filią w Zmysłówce w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym zorganizował wystawę prac pt. „Odnaleźć siebie”. Wystawa trwała od 3 -18 listopada, jej zakończenie odbyło się uroczystymi występami oraz z udziałem licznie zaproszonych gości.
Ekspozycja cieszyła się zainteresowaniem, na jej obejrzenie przybyli mali i duzi. Zwiedzający przybyli z okolicznych placówek oświatowych m.in. ze szkół w Chodaczowie i Wólce Grodziskiej, jak również dzieciaczki z Ochronki im. Świętego Józefa w Grodzisku Dolnym.
Bardzo cieszymy się, iż wystawa stworzona z ciężkiej pracy osób z niepełnosprawnością została zauważona i doceniona licznymi ciepłymi słowami uznania. Serdecznie dziękujemy wszystkim zwiedzającym. Szczególne wyrazy wdzięczności ślemy do Pani Katarzyny Mach-Wawrzaszek za możliwość zorganizowania wystawy w sali Ośrodka Kultury oraz dziękujemy kadrze OK za wszelką udzieloną pomoc.

Facebook