Prezentacje

Prezentacja „Choroba brudnych rąk”

W ŚDS w Zmysłówce w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób, dążąc do urozmaicenia „Treningu nauki higieny” przeprowadzono pogadankę w formie prezentacji multimedialnej pt. „Choroby brudnych rąk”. Pogadanka miała na celu wzrost świadomości zdrowotnej u  uczestników oraz zmotywowanie ich do dbania o higienę osobistą a szczególnie czyste ręce,  co uchrania ich oraz pracowników przed chorobami przenoszonymi drogą pokarmową oraz spowodowane brakiem higieny osobistej.

pełny ekran

Facebook